Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 5 Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку

Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку

   184.1. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника 
податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників
податку і відбувається у разі якщо:

а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом
попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації,
якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що
надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була
меншою від суми, визначеної статтею 181 цього Кодексу, за умови
сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених цим
розділом;

б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла
рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або
передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до
законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із
податку у випадках, визначених цим розділом;

в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку,
реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не
передбачає сплати податку на додану вартість;

г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом
12 послідовних податкових місяців не подає органу державної
податкової служби декларації з податку на додану вартість та/або
подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить
про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою
формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;

ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як
платник податку, визнані рішенням суду недійсними;

д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію
юридичної особи - банкрута;

е) платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична
особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особу
звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано
(скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;

є) фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла,
її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно
відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;

ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи
або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або
запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як
платника податку на додану вартість ( z0208-00 );

и) обсяг постачання товарів/послуг платниками податку,
зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку за останні
12 календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків
загального обсягу постачання.

184.2. Анулювання реєстрації на підставі, визначеній у
підпункті "а" пункту 184.1 цієї статті, здійснюється за заявою
платника податку, а на підставах, визначених у підпунктах "б" -
"и" пункту 184.1 цієї статті, може здійснюватися за заявою
платника податку або за самостійним рішенням відповідного органу
державної податкової служби. Свідоцтво про реєстрацію платника
податку вважається анульованим з дати анулювання реєстрації
платника податку.

184.3. Орган державної податкової служби анулює реєстрацію
особи як платника податку, що подав заяву про анулювання
реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту
184.1 цієї статті.

184.4. У разі відсутності законних підстав для анулювання
реєстрації орган державної податкової служби протягом
10 календарних днів після надходження заяви платника податку про
анулювання реєстрації подає такому платникові податку вмотивовану
письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями із
зазначеного питання.

184.5. З моменту анулювання реєстрації особи як платника
податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку
до податкового кредиту, виписку податкових накладних.

184.6. У разі анулювання реєстрації особи як платника податку
останнім звітним (податковим) періодом є період, який
розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього
податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

184.7. Якщо в останньому звітному (податковому) періоді на
обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи,
при придбанні яких суми податку були включені до податкового
кредиту, платник податку не пізніше дати подання заяви про
анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний
визнати умовне постачання таких товарів та необоротних активів та
нарахувати податкові зобов'язання виходячи із звичайної ціни
відповідних товарів чи необоротних активів, крім випадків
реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття,
перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

184.8. У разі якщо на дату подання заяви про анулювання
реєстрації платник податку має податкові зобов'язання за
результатами останнього податкового періоду, така сума податку
враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі
його відсутності сплачується до державного бюджету. Анулювання
реєстрації особи як платника податку відбувається у день, що
настає за днем проведення розрахунків із бюджетом за податковими
зобов'язаннями останнього податкового періоду.

184.9. У разі якщо за результатами останнього податкового
періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування,
таке відшкодування надається протягом строків, визначених цим
розділом, незалежно від того, чи буде така особа залишатися
зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого
бюджетного відшкодування, чи ні.

184.10. Про анулювання реєстрації платника податку податковий
орган зобов'язаний письмово повідомити особу протягом трьох
робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.
 
Наши партнеры и клиенты
 • irenbukur.jpg
 • chabanymiskbud.png
 • kiyanka.jpg
 • esta.png
 • nyvkyplaza.jpg
 • krendel.png
 • viasat.jpg
 • geneza.jpg
 • SEB.png
 • VABank.png
 • scm.png
 • otp.png
 • socar.png
 • nasobina.jpg
 • FC.jpg
 • nokia.jpg
 • daniel.jpg
 • landysh.png
 • malev.jpg
 • erste.jpg

Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua