Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 5 Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку

Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку

   183.1. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації чи 
прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника податку,
подає до органу державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву.

183.2. У разі обов'язкової реєстрації особи як платника
податку реєстраційна заява подається до органу державної
податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що
настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних
операцій, визначеного у статті 181 цього Кодексу.

183.3. У разі добровільної реєстрації особи як платника
податку реєстраційна заява подається до органу державної
податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку
податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками
податку та матимуть право на податковий кредит і виписку
податкових накладних.

183.4. Особи, що переходять на загальну систему оподаткування
із спрощеної системи оподаткування за умови, якщо такі особи
відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або
пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу, що не передбачає сплати
податку, подають реєстраційну заяву одночасно з поданням заяви про
відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

Датою переходу зазначених осіб на загальну систему
оподаткування є дата їх реєстрації як платників податку.

183.5. Особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 цієї статті,
можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як
платника податку, що відповідає даті початку проведення операцій
чи даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого
такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на
виписку податкових накладних.

183.6. У разі якщо останній день строку подання заяви
припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем
строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим
робочий день.

183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку
подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо
керівником юридичної особи - платника (в обох випадках з
документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу
державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем
проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації
особи як платника податку.

183.8. Орган державної податкової служби відмовляє в
реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами
розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів
встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не
відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1
статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183
цього Кодексу, або якщо існують обставини, які є підставою для
анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього Кодексу.

183.9. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації
особи як платника податку орган державної податкової служби
зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з
повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи
як платника податку не пізніше наступного робочого дня після
бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку,
зазначеного у його заяві, або протягом 10 робочих днів від дати
надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день
реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше дати,
що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації
платника податку органом державної податкової служби. Якщо бажаний
(запланований) день реєстрації, зазначений у заяві особи, настає
після завершення 10 робочих днів від дати надходження
реєстраційної заяви, орган державної податкової служби
зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з
повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи
як платника податку не пізніше бажаного (запланованого) дня
реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві.

183.10. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації
як платник податку, вважається платником податку з першого числа
місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсягу
оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 цього Кодексу,
без права на віднесення сум податку до податкового кредиту та
отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації платником
податку на додану вартість.

183.11. Оригінал свідоцтва про реєстрацію платника податку
повинен зберігатися таким платником, а копії свідоцтва,
достовірність яких засвідчена органом державної податкової служби,
розміщуватися в доступних для огляду місцях у приміщенні платника
податку та в усіх його філіях (відділеннях), представництвах.

183.12. Центральний орган державної податкової служби веде
реєстр платників податку, в якому міститься інформація про осіб,
зареєстрованих як платники податку.

183.13. Для інформування платників податку центральний орган
державної податкової служби щодекади оприлюднює на своєму
веб-сайті:

183.13.1. дані з реєстру платників податку із зазначенням
найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку,
дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера,
номера свідоцтва про реєстрацію платника податку, дати початку
його дії;

183.13.2. інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як
платників податку за заявою платника податку, з ініціативи органів
державної податкової служби чи за рішенням суду, а саме про
анульовані свідоцтва про реєстрацію платника податку із
зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання,
причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв.

183.14. Форми реєстраційної заяви, заяви про анулювання
реєстрації, свідоцтва про реєстрацію, а також положення про
реєстрацію платників податку затверджуються центральним органом
державної податкової служби.

183.15. У разі зміни платником податку місцезнаходження
(місця проживання) або його переведення на обслуговування до
іншого органу державної податкової служби зняття такого платника з
обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на
облік в іншому здійснюється в порядку, встановленому центральним
органом державної податкової служби.

183.16. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на
який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у
свідоцтві про реєстрацію платника податку, зазначене свідоцтво
видається тільки на такий строк.

183.17. Особа, утворена в результаті реорганізації платника
податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється
платником податку як інша новоутворена особа в порядку,
визначеному цим Кодексом, у тому числі у разі, коли до такої особи
перейшли обов'язки із сплати податку у зв'язку з розподілом
податкових зобов'язань чи податкового боргу.

183.18. Особі, що реєструється як платник податку,
присвоюється індивідуальний податковий номер, який
використовується для сплати податку.
 
Наши партнеры и клиенты
 • chabanymiskbud.png
 • nyvkyplaza.jpg
 • daniel.jpg
 • geneza.jpg
 • socar.png
 • otp.png
 • landysh.png
 • FC.jpg
 • nokia.jpg
 • krendel.png
 • esta.png
 • viasat.jpg
 • SEB.png
 • irenbukur.jpg
 • erste.jpg
 • kiyanka.jpg
 • scm.png
 • VABank.png
 • malev.jpg
 • nasobina.jpg

Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua