Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 20 Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

   1. Тимчасово, до 1 січня 2015 року, сума податку на додану 
вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними
підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко,
молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу
продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури,
субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), у повному обсязі
спрямовується до спеціального фонду державного бюджету.

Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів
визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від сплати
податку на додану вартість операції з:

а) постачання техніки, обладнання, устаткування, визначених
статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива"
( 1391-14 ), на території України;

б) імпорту за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), визначеними статтею 7 Закону України "Про
альтернативні види палива" ( 1391-14 ), техніки, обладнання,
устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і
будівництва нових підприємств з виробництва біопалива і для
виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з
метою споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються та не
мають аналогів в Україні, а також технічних та транспортних
засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що
працюють на біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні.

Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання,
устаткування, технічних та транспортних засобів визначається
Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові
зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає
таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути
сплачена в день ввезення таких товарів, а також сплатити пеню,
нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків
облікової ставки Національного банку України, що діяла на день
збільшення податкового зобов'язання, та за період із дня ввезення
таких товарів до дня збільшення податкових зобов'язань.

3. Протягом дії міжнародних договорів України, згоду на
обов'язковість яких надано Верховною Радою України, з питань
космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи
агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів,
космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів
космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, звільняються
від сплати податку на додану вартість операції з:

а) постачання у митному режимі імпорту товарів, визначених у
пункті "я" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ) (у редакції Закону України від 19 травня
2009 року N 1342-VI) ( 1342-17 ), у межах граничних обсягів,
встановлених Кабінетом Міністрів України, за умови цільового
використання таких товарів у виробництві космічної техніки
(включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних
комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних
сегментів космічних систем), резидентами - суб'єктами космічної
діяльності, які отримали ліцензію на право здійснення такої
діяльності та беруть участь у реалізації таких міжнародних
договорів. Перелік таких резидентів - суб'єктів космічної
діяльності встановлюється спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі
космічної діяльності.

У разі порушення цільового використання товарів або
перевищення граничних обсягів їх імпорту, встановлених Кабінетом
Міністрів України, відповідний суб'єкт космічної діяльності, який
фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким,
що умисно ухиляється від оподаткування, і до нього застосовуються
штрафні (фінансові) санкції відповідно до вимог чинного
законодавства;

б) постачання на митній території України результатів
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які
виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштів,
залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування
ратифікованого Верховною Радою України Договору між Україною та
Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове
співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на
пусковому центрі Алкантара ( 076_009 ), на користь резидентів -
суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її
здійснення та беруть участь у реалізації цього Договору
( 076_009 ). З метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів
України встановлює порядок ведення реєстру зазначених
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

У разі порушення умов звільнення від оподаткування
результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських
робіт, а саме при їх поставці для цілей, не передбачених
зазначеним Договором ( 076_009 ), платник податку, що фактично
скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що
умисно ухиляється від оподаткування, і до нього застосовуються
штрафні (фінансові) санкції відповідно до вимог закону.

4. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, суб'єкти літакобудування,
що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток
літакобудівної промисловості" ( 2660-14 ), звільняються від сплати
податку на додану вартість по операціях з:

ввезення (пересилання) на митну територію України під митним
режимом імпорту (реімпорту) товарів, крім підакцизних, що
використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо
такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно
із пунктом "р" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 );

постачання на митній території України результатів
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які
виконуються для потреб літакобудівної промисловості.

У разі порушення вимог, встановлених цим підрозділом, до
платників податку - суб'єктів літакобудування застосовуються норми
розділу II цього Кодексу.

5. Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від
оподаткування податком на додану вартість операції з виконання
робіт та постачання послуг суб'єктами підприємницької діяльності -
резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу
діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової
продукції та виробництва паперу і картону. При цьому дохід такого
суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої
діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової
продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше
100 відсотків від загальної суми його доходу за перший звітний
(податковий) період з часу створення такого суб'єкта
підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної
суми його доходу за попередній звітний (податковий) рік.

6. Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від
оподаткування податком на додану вартість операції з виконання
робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з
виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими
організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами
книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва
та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для
виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників
та навчальних посібників українського виробництва, а також
операції з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні,
крім реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та
еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру.
   7. Тимчасово, до 1 січня 2015 року,  звільняються  від 
оподаткування податком на додану вартість операції з імпорту
товарів, визначених пунктом "о" частини першої статті 19 Закону
України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ), а також операції з
постачання цих товарів переробникам, видавництвам і підприємствам
поліграфії на території України.

У разі нецільового використання зазначених товарів платник
податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за
наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення,
на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент
імпорту таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону.

8. На період до 1 січня 2015 року за нульовою ставкою
оподатковується податком на додану вартість постачання товарів
(крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються
під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з
постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів
комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління,
інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого
платника податку (далі - комісіонера) здійснювати постачання
товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента)
без передання права власності на такі товари), що безпосередньо
виготовляються підприємствами та організаціями громадських
організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями
інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там
основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного
періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності
штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати
праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше
25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться
до складу витрат виробництва.

Безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг,
внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші
види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин,
інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких
товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких
виготовлених товарів.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій
інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності
реєстрації у відповідному органі державної податкової служби, яка
здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої
Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про
бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

При порушенні вимог цього пункту платником податку податковий
орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову
пільгу, а податкові зобов'язання такого платника податку
перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були
виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил
оподаткування, встановлених цим Кодексом, та з одночасним
застосуванням відповідних фінансових санкцій.

Податкова звітність таких підприємств та організацій
надається у порядку, встановленому законодавством.

9. До 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не
справляється під час увезення на митну територію України предметів
під митним режимом імпорту (реімпорту), які звільняються від
оподаткування ввізним митом згідно з нормами пункту "щ-2"
статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

При порушенні цільового використання таких предметів або при
їх відчуженні на митній території України за будь-яку компенсацію
до платників податків застосовуються штрафні (фінансові) санкції
відповідно до вимог закону.

10. Встановити, що за податковими зобов'язаннями з податку на
додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року до 31 грудня
2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня
2014 року - 17 відсотків.

11. Реєстрація податкових накладних платниками податку на
додану вартість - продавцями в Єдиному реєстрі податкових
накладних запроваджується для платників цього податку, у яких сума
податку на додану вартість в одній податковій накладній становить:

понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року;

понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року;

понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року;

понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року.

Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не
перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного
реєстру податкових накладних.

До платників податку, для яких на дату виписки накладної цим
підрозділом не запроваджено обов'язковість реєстрації податкової
накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, не
застосовуються норми абзаців восьмого і дев'ятого пункту 201.10
статті 201 цього Кодексу.

12. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, звільняються від
оподаткування податком на додану вартість операції з постачання
національних фільмів, визначених Законом України "Про
кінематографію" ( 9/98-ВР ), виробниками, демонстраторами та
розповсюджувачами національних фільмів, а також постачання робіт
та послуг з виробництва, у тому числі тиражування, національних
фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених,
субтитрованих державною мовою на території України, а також
постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або
субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території
України.

13. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, звільняються від
оподаткування податком на додану вартість операції з постачання
послуг з демонстрування, розповсюдження та/або публічного
сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих,
озвучених та/або субтитрованих державною мовою на території
України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями
мовлення (публічними сповіщувачами).

14. При від'ємному значенні сум податку на додану вартість,
обрахованого в порядку, передбаченому в пункті 200.1 статті 200
цього Кодексу, по підприємствах суднобудування і літакобудування
відшкодування з бюджету здійснюється у податковому періоді,
наступному за звітним періодом, у якому виникло від'ємне сальдо
податку в порядку і строки, передбачені статтею 200 цього Кодексу.

15. Тимчасово, до 1 січня 2014 року, операції з постачання
відходів і брухту чорних і кольорових металів, зернових культур
товарних позицій 1001-1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної
підкатегорії 1008 10 00 00) ( 2371а-14 ), технічних культур
товарних позицій 1205 і 1206 ( 2371а-14 ), крім їх першого
постачання сільськогосподарськими підприємствами - виробниками
зазначених товарів, деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404
згідно з УКТ ЗЕД ( 2371б-14 ), у тому числі операції з імпорту
таких товарів, звільняються від оподаткування податком на додану
вартість.

У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів
нульова ставка не застосовується, крім експорту операцій з
постачання зернових культур товарних позицій 1001-1008
( 2371а-14 ) та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206
( 2371а-14 ), щодо яких нульова ставка застосовується до 1 липня
2011 року.

16. У період з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2013 року
включно операції з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри
без подальшої обробки (товарні позиції 4101-4103, 4301)
( 2371б-14 ), у тому числі операції з імпорту таких товарів,
звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів
нульова ставка не застосовується.

17. Виключено.

18. Особи, які перейшли на загальну систему оподаткування із
спрощеної системи оподаткування і не були зареєстровані платниками
податку на додану вартість, підлягають обов'язковій реєстрації
платниками податку на додану вартість з урахуванням вимог пункту
181.1 статті 181 цього Кодексу. Обсяг оподатковуваних операцій
визначається починаючи з періоду переходу на загальну систему
оподаткування.

 
Наши партнеры и клиенты
 • geneza.jpg
 • erste.jpg
 • nexans.jpg
 • esta.png
 • kiyanka.jpg
 • chabanymiskbud.png
 • landysh.png
 • SEB.png
 • daniel.jpg
 • otp.png
 • FC.jpg
 • irenbukur.jpg
 • viasat.jpg
 • malev.jpg
 • nyvkyplaza.jpg
 • krendel.png
 • nasobina.jpg
 • socar.png
 • VABank.png
 • scm.png

Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua