Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 2 Глава 9 Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств

Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств

   96.1. У разі якщо сума коштів, отримана від продажу внесеного 
в податкову заставу майна комунального підприємства, не покриває
суму його податкового боргу і витрат, пов'язаних з організацією та
проведенням публічних торгів, або у разі відсутності у такого
боржника власного майна, що відповідно до законодавства України
може бути внесено в податкову заставу та відчужено, орган
державної податкової служби зобов'язаний звернутися до органу
місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери
управління якого належить майно такого платника податків, з
поданням щодо прийняття рішення про:

96.1.1. виділення коштів місцевого бюджету на сплату
податкового боргу такого платника податків. Рішення про
фінансування таких витрат розглядається на найближчій сесії
відповідної ради;

96.1.2. затвердження плану досудової санації такого платника
податків, який передбачає погашення його податкового боргу;

96.1.3. ліквідацію такого платника податків та призначення
ліквідаційної комісії;

96.1.4. прийняття сесією відповідної ради рішення щодо
порушення справи про банкрутство платника податків.

96.2. У разі якщо сума коштів, отримана від продажу внесеного
в податкову заставу майна державного підприємства, яке не підлягає
приватизації, у тому числі казенного підприємства, не покриває
суму податкового боргу такого платника податків і витрат,
пов'язаних з організацією та проведенням публічних торгів, або у
разі відсутності майна, що відповідно до законодавства України
може бути внесено в податкову заставу та відчужено, орган
державної податкової служби зобов'язаний звернутися до органу
виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник
податків, з поданням щодо прийняття рішення про:

96.2.1. надання відповідної компенсації з бюджету за рахунок
коштів, призначених для утримання такого органу виконавчої влади,
до сфери управління якого належить такий платник податків;

96.2.2. досудову санацію такого платника податків за рахунок
коштів державного бюджету;

96.2.3. ліквідацію такого платника податків та призначення
ліквідаційної комісії;

96.2.4. виключення платника податків із переліку об'єктів
державної власності, які не підлягають приватизації відповідно до
закону, з метою порушення справи про банкрутство, у порядку,
встановленому законодавством України.

96.3. Відповідь щодо прийняття одного із зазначених рішень
надсилається органу державної податкової служби протягом
30 календарних днів з дня направлення звернення.

У разі неотримання зазначеної відповіді у визначений цим
пунктом строк або отримання відповіді про відмову у задоволенні
його вимог орган державної податкової служби зобов'язаний
звернутися до суду із позовною заявою про звернення стягнення
податкового боргу на кошти державного органу, в управлінні якого
перебуває таке державне (комунальне) підприємство або його майно.

96.4. Виникнення у державного або комунального підприємства
податкового боргу є підставою для розірвання трудового договору
(контракту) з керівником такого підприємства.

96.5. Трудові договори (контракти), що укладаються з
керівником державного або комунального підприємства, повинні
містити положення про зазначену відповідальність, що є їх істотною
умовою.

Норми цього пункту не поширюються на випадки виникнення
податкового боргу внаслідок обставин непереборної сили
(форс-мажорних обставин) або невиконання або неналежного виконання
державними органами зобов'язань щодо оплати товарів (робіт,
послуг), придбаних у такого платника податків за рахунок бюджетних
коштів, з надання платнику податків субсидій або дотацій,
передбачених законодавством або з повернення платнику податків
надміру внесених податків та зборів чи їх бюджетного відшкодування
згідно з цим Кодексом та податковим законодавством України.

96.6. Будь-які договори про передачу акцій (інших
корпоративних прав), що перебувають у державній або комунальній
власності, в управління третім особам повинні містити зобов'язання
таких третіх осіб щодо недопущення виникнення податкового боргу
після такої передачі, а також умову щодо припинення дії договору в
разі виникнення податкового боргу, право відповідно держави або
територіальної громади на одностороннє (позасудове) розірвання
таких договорів у разі виникнення такого податкового боргу. Ця
умова є істотною для будь-яких договорів про приватизацію
державного або комунального майна, укладених під інвестиційні
зобов'язання.

 
Наши партнеры и клиенты
 • nokia.jpg
 • nexans.jpg
 • otp.png
 • daniel.jpg
 • geneza.jpg
 • VABank.png
 • nyvkyplaza.jpg
 • esta.png
 • socar.png
 • krendel.png
 • nasobina.jpg
 • landysh.png
 • malev.jpg
 • viasat.jpg
 • SEB.png
 • irenbukur.jpg
 • FC.jpg
 • kiyanka.jpg
 • chabanymiskbud.png
 • erste.jpg

Реклама


Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua