Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 2 Глава 8 Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок

Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок

   81.1. Посадові  особи органу державної податкової служби 
вправі приступити до проведення документальної виїзної перевірки
за наявності підстав для її проведення, визначених цим Кодексом, і
фактичної перевірки, яка проводиться з підстав, визначених цим
Кодексом, та за умови пред'явлення направлення на проведення такої
перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу
державної податкової служби, реквізити наказу про проведення
відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта
(об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється),
мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та
тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової)
особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у
такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу
державної податкової служби або його заступника, що скріплений
печаткою органу державної податкової служби.

Непред'явлення платнику податків (його посадовим (службовим)
особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції)
направлення на проведення перевірки або пред'явлення направлення,
оформленого з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є
підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу
державної податкової служби до проведення документальної виїзної
або фактичної перевірки.

Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб
платника податків (його представників або осіб, які фактично
проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших
підставах, ніж визначені в абзаці другому цього пункту, не
дозволяється.

При пред'явленні направлення платнику податків та/або
посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам
або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі
особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища,
імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових)
осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично
проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на
перевірку посадовими (службовими) особами органу державної
податкової служби складається акт, який засвідчує факт відмови. У
такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на
перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.

81.2. У разі відмови платника податків та/або посадових
(службових) осіб платника податків (його представників або осіб,
які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових
(службових) осіб органу державної податкової служби до проведення
перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови.

81.3. Під час проведення перевірок посадові (службові) особи
органів державної служби повинні діяти у межах повноважень,
визначених цим Кодексом.

Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та
фізичні особи - платники податків під час перевірки, що
проводиться органами державної податкової служби, зобов'язані
виконувати вимоги органів державної податкової служби щодо
усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати
акт (довідку) про проведення перевірки та мають право надати
заперечення на цей акт (довідку).
 
Наши партнеры и клиенты
 • irenbukur.jpg
 • SEB.png
 • FC.jpg
 • esta.png
 • erste.jpg
 • socar.png
 • scm.png
 • otp.png
 • daniel.jpg
 • krendel.png
 • nyvkyplaza.jpg
 • malev.jpg
 • nexans.jpg
 • nokia.jpg
 • nasobina.jpg
 • VABank.png
 • chabanymiskbud.png
 • viasat.jpg
 • landysh.png
 • kiyanka.jpg

Реклама


Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua