Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 2 Глава 6 Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах

Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах

   69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та 
інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам,
так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми,
відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб,
фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять
незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів,
виданих органами державної податкової служби, що підтверджують
взяття їх на облік у таких органах.

69.2. Банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати
повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника
податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його
відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу
державної податкової служби, в якому обліковується платник
податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття
рахунка (включаючи день відкриття/закриття).

У разі відкриття або закриття рахунка платника податків -
банку, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи,
повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише
в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунка.

У разі відкриття або закриття власного кореспондентського
рахунка банки зобов'язані надіслати повідомлення до органу
державної податкової служби, в якому обліковуються, в строки,
визначені цим пунктом.

69.3. Орган державної податкової служби протягом трьох
робочих днів з дня отримання повідомлення від фінансової установи
про відкриття рахунка зобов'язаний направити повідомлення про
взяття рахунка на облік або відмову у взятті органом державної
податкової служби рахунка на облік із зазначенням підстав.

69.4. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника
податків, визначеного пунктом 69.1 цієї статті (крім банку), у
банках та інших фінансових установах є дата отримання банком або
іншою фінансовою установою повідомлення органу державної
податкової служби про взяття рахунка на облік в органах державної
податкової служби.

69.5. Порядок подання та форма і зміст повідомлень про
відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших
фінансових установах, перелік підстав для відмови органів
державної податкової служби у взятті рахунків на облік
визначаються центральним органом державної податкової служби за
погодженням з відповідними державними органами, які регулюють
діяльність фінансових установ.

69.6. Банки та інші фінансові установи за невиконання норм
цієї статті несуть відповідальність, передбачену цим Кодексом.

У разі неповідомлення фізичними особами - підприємцями та
особами, які провадять незалежну професійну діяльність, банків та
інших фінансових установ про свій статус, банки та інші фінансові
установи не несуть відповідальності за невиконання норм цієї
статті, якщо такими фінансовими установами було перевірено та на
момент відкриття рахунка встановлено відсутність реєстрації
фізичної особи підприємцем чи особою, яка має право на здійснення
незалежної професійної діяльності, за даними, що відкрито
оприлюднюються із державних, єдиних або інших реєстрів про
реєстрацію таких осіб.

69.7. Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять
незалежну професійну діяльність, зобов'язані повідомляти про свій
статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи
відкривають рахунки.
 
Наши партнеры и клиенты
 • nexans.jpg
 • VABank.png
 • scm.png
 • esta.png
 • geneza.jpg
 • erste.jpg
 • FC.jpg
 • landysh.png
 • SEB.png
 • socar.png
 • viasat.jpg
 • kiyanka.jpg
 • irenbukur.jpg
 • chabanymiskbud.png
 • nyvkyplaza.jpg
 • nasobina.jpg
 • daniel.jpg
 • krendel.png
 • otp.png
 • malev.jpg

Реклама


Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua