Юридическая компания Алексус
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім: 

підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, який
набирає чинності з 1 січня 2015 року;

статті 39 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня
2013 року;

абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає чинності
з 1 січня 2012 року;

розділу III цього Кодексу, який набирає чинності з 1 квітня
2011 року;

підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу в
частині включення до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до
небанківських фінансових установ згідно із законом або на
депозитний (ощадний) сертифікат та абзаців другого - четвертого
пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу у частині оподаткування
процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року;

підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 цього Кодексу, який
набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому
набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне
медичне страхування;

підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу, який
набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для
цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга
надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового
мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для
будь-якого платника податку;

статті 265 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня
2012 року;

пункту 276.5 статті 276 цього Кодексу, який набирає чинності
з 1 січня 2015 року.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) з 1 січня 2011 року:

Закон України "Про акцизний збір" ( 1996-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 172);

Закон України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 2, ст. 10; 1999 р., N 41,
ст. 374; 2003 р., N 23, ст. 149);

Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та
тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 40, ст. 297 із наступними змінами);

Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 20, ст. 82 із наступними змінами);

Закон України "Про ставки акцизного збору на деякі
транспортні засоби та кузови до них" ( 216/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 1997 р., N 34,
ст. 212; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 4, ст. 16; 2005 р.,
NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 3, ст. 31; 2009 р., N 18, ст. 246);

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на
деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 42, ст. 201 із наступними змінами);

Закон України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 360 із наступними
змінами);

Закон України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 510 із
наступними змінами);

Закон України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 із
наступними змінами);

Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок"
( 320-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6,
ст. 39 із наступними змінами);

Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
( 30/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 8,
ст. 32 із наступними змінами);

Закон України "Про економічний експеримент щодо стабілізації
роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості
Чернівецької області" ( 1375-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 10, ст. 78);

Закон України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий
та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 23, ст. 180 із наступними змінами);

Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10,
ст. 44 із наступними змінами);

Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37,
ст. 308 із наступними змінами);

Закон України "Про податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 11, ст. 150 із наступними
змінами);

пункти 4, 5, 7, 8, 8-1 і 8-2 розділу II "Прикінцеві
положення", додатки N 1 і N 2 до Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України" ( 309-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 16,
ст. 223; 2010 р., NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 398);

Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року
N 18-92 ( 18-92 ) "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 10, ст. 82 із наступними змінами);

Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року
N 24-93 ( 24-93 ) "Про податок на промисел" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 19, ст. 208; 1995 р., N 16, ст. 111,
N 30, ст. 229; 1996 р., N 45, ст. 237);

Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року
N 56-93 ( 56-93 ) "Про місцеві податки і збори" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336 із наступними
змінами);

Постанова Верховної Ради УРСР від 25 червня 1991 року
N 1252-XII ( 1252-12 ) "Про порядок введення в дію Закону
Української РСР "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 39, ст. 511);

Постанова Верховної Ради України від 11 грудня 1991 року
N 1964-XII ( 1964-12 ) "Про введення в дію Закону України "Про
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 11,
ст. 151);

Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1991 року
N 1997-XII ( 1997-12 ) "Про порядок введення в дію Закону України
"Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 12, ст. 173);

Постанова Верховної Ради України від 21 лютого 1992 року
N 2148-XII ( 2148-12 ) "Про ставки акцизного збору на окремі
товари" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 298;
1993 р., N 20, ст. 214);

Постанова Верховної Ради України від 3 липня 1992 року
N 2536-XII ( 2536-12 ) "Про введення в дію Закону України "Про
плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38,
ст. 561);

Постанова Верховної Ради України від 22 грудня 1994 року
N 321/94-ВР ( 321/94-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 2, ст. 11);

Постанова Верховної Ради України від 28 грудня 1994 року
N 335/94-ВР ( 335/94-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 4, ст. 29, N 16, ст. 116);

Постанова Верховної Ради України від 15 вересня 1995 року
N 330/95-ВР ( 330/95-ВР ) "Про порядок введення в дію Закону
України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 298;
1996 р., N 41, ст. 197);

Постанова Верховної Ради України від 6 лютого 1996 року
N 31/96-ВР ( 31/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби"
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст. 33);

Постанова Верховної Ради України від 23 березня 1996 року
N 99/96-ВР ( 99/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 83, N 32, ст. 153,
N 38, ст. 176);

Постанова Верховної Ради України від 7 травня 1996 року
N 179/96-ВР ( 179/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та
алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 28, ст. 132);

Постанова Верховної Ради України від 24 травня 1996 року
N 217/96-ВР ( 217/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби
та шини до них" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32,
ст. 152);

2) з 1 квітня 2011 року:

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4,
ст. 28 із наступними змінами), крім пункту 1.20 статті 1 цього
Закону ( 334/94-ВР ), який діє до 1 січня 2013 року;

3) виключено;

4) з 1 січня 2018 року стаття 209 цього Кодексу.

3. У зв'язку з набранням чинності цим Кодексом припиняється
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія:

з 1 січня 2011 року:

1) Указу Президента від 11 травня 1998 року N 453/98
( 453/98 ) "Про платників та порядок сплати акцизного збору";

2) Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 761/99
( 761/99 ) "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору".

4. Кабінету Міністрів України:

запровадити починаючи з 1 січня 2011 року механізм
компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з
пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати
податку з власників транспортних засобів щодо одного легкового
автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до
2500 куб. см чи одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до
750 куб. см або одного човна моторного чи катера (крім
спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м, а саме осіб, які
зазначені:

у пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );

статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );

статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні" ( 3721-12 );

інвалідів незалежно від групи інвалідності (у тому числі
дітей-інвалідів за поданням органів соціального захисту).

Щорічно передбачати кошти на зазначені цілі у державному
бюджеті на відповідний рік;

внести до 1 січня 2014 року до Верховної Ради України проект
закону про внесення змін до цього Кодексу щодо переходу до системи
платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу
рентного доходу;

щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект
закону про внесення змін до цього Кодексу щодо ставок
оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням
індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової
продукції з таких податків і зборів:

1) акцизний податок;

2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

3) екологічний податок;

4) плата за користування надрами для видобування корисних
копалин;

5) плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин;

6) податок за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку
яких не проведено;

7) виключено;

8) збір за користування радіочастотним ресурсом України;

9) збір за спеціальне використання води;

10) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

до 31 грудня 2011 року разом із зацікавленими релігійними
організаціями розробити програму і внести до Верховної Ради
України пропозиції щодо альтернативного обліку фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від
ідентифікаційного номера (реєстраційного номерів облікової картки
платника податків);

одночасно з поданням до Верховної Ради України проекту закону
про Державний бюджет України на 2011 рік подати проект закону щодо
внесення змін до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) з метою
приведення його норм у відповідність із Податковим кодексом
України, у тому числі щодо зарахування частини екологічного
податку (у 2013 році - 33 відсотки, з 2014 року - 50 відсотків) до
спеціального фонду Державного бюджету України із спрямуванням
таких коштів на фінансування виключно цільових проектів
екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними
екологічного податку у порядку, що встановлюватиметься Кабінетом
Міністрів України.

5. Органам місцевого самоврядування забезпечити у місячний
термін з дня набрання чинності цим Кодексом прийняття рішень щодо
встановлення місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом.

У разі невстановлення місцевих податків і зборів,
передбачених пунктом 10.3 статті 10 цього Кодексу, рішеннями
місцевого самоврядування такі податки і збори сплачуються
платниками у порядку, встановленому цим Кодексом за мінімальними
ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
 
Наши партнеры и клиенты
 • FC.jpg
 • geneza.jpg
 • socar.png
 • VABank.png
 • krendel.png
 • erste.jpg
 • kiyanka.jpg
 • landysh.png
 • nexans.jpg
 • scm.png
 • chabanymiskbud.png
 • nasobina.jpg
 • otp.png
 • nokia.jpg
 • daniel.jpg
 • nyvkyplaza.jpg
 • malev.jpg
 • viasat.jpg
 • irenbukur.jpg
 • SEB.png

Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua