Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Податковий кодекс Розділ 14 Глава 2 Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника податку

Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника податку

   308.1. Сільськогосподарські товаровиробники для набуття і 
підтвердження статусу платника податку подають до 1 лютого
поточного року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо
всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок
(сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ,
багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх
водойм (озер, ставків та водосховищ), - органу державної
податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем перебування
на податковому обліку);

звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо
щодо кожної земельної ділянки - органу державної податкової служби
за місцем розташування такої земельної ділянки;

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва -
органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням
та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою,
затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань
державної аграрної політики за погодженням з центральним органом
державної податкової служби;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - органам
державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та/або за
місцем розташування земельних ділянок.

У відомості (довідці) про наявність земельних ділянок
зазначаються відомості про кожний документ, що встановлює право
власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі
про кожний договір оренди земельної частки (паю).

308.2. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені
протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають
протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його
утворення, до органів державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок
декларацію з податку за період від дати утворення до кінця
поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх
прав і обов'язків щодо погашення податкових зобов'язань або
боргів, які передані йому як правонаступнику.

308.3. Довідка про набуття або підтвердження статусу платника
податку видається протягом 10 робочих днів з дати подання
сільськогосподарським товаровиробником податкової декларації або
заяви органом державної податкової служби за місцезнаходженням
такого платника (місцем перебування на податковому обліку).

308.4. Дохід сільськогосподарського товаровиробника,
отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів,
за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД
2204 29-2204 30) ( 2371а-14 ), вироблених на підприємствах
первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які
використовують такі виноматеріали для виробництва готової
продукції, включає доходи, отримані від:

реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на
угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на
праві власності або надані йому в користування, а також продукції
рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у
внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів
її переробки на власних підприємствах;

реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та
продуктів її переробки на власних підприємствах;

реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів
її переробки на власних підприємствах;

реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із
сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно
від територіального розміщення переробного підприємства.

У разі якщо сільськогосподарське підприємство утворюється
шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у
рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів
її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів
виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29-2204 30) ( 2371а-14 ),
вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств
вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для
виробництва готової продукції, включаються також доходи, отримані
протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання
супутніх послуг:

послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування,
пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування,
сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності
ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої
продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття
права власності на таку продукцію за договором до дати її
фактичної передачі покупцю);

послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її
покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права
власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної
передачі покупцю);

послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які
надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту
набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її
фактичної передачі покупцю);

послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які
надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту
набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної
передачі покупцю).

308.5. Якщо платники податку не можуть виконати вимогу щодо
75-відсоткового критерію частки сільськогосподарського
товаровиробництва у зв'язку із виникненням обставин непереборної
сили у попередньому податковому (звітному) році, до таких
платників податку в наступному податковому (звітному) році не
застосовується вимога, згідно з якою частка сільськогосподарського
товаровиробництва повинна дорівнювати або перевищувати
75 відсотків.

Такі платники податку для підтвердження статусу платника
податку подають податкову декларацію разом із рішенням Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про наявність
обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що
постраждали внаслідок таких обставин.

308.6. Реєстрація сільськогосподарського товаровиробника
платником податку скасовується:

308.6.1. у разі подання платником податку письмової заяви
щодо добровільного зняття з такої реєстрації;

308.6.2. за рішенням органу державної податкової служби:

а) якщо такий платник податку ліквідується, у тому числі
шляхом злиття, приєднання або перетворення;

б) у разі встановлення за результатами документальної
перевірки недотримання платником податку положень статті 301 цієї
глави. При цьому такий платник податку зобов'язаний перейти до
сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з
наступного місяця після місяця, у якому було встановлено таке
порушення.
 
Наши партнеры и клиенты
 • nokia.jpg
 • erste.jpg
 • FC.jpg
 • VABank.png
 • scm.png
 • irenbukur.jpg
 • geneza.jpg
 • viasat.jpg
 • krendel.png
 • socar.png
 • malev.jpg
 • SEB.png
 • otp.png
 • chabanymiskbud.png
 • daniel.jpg
 • esta.png
 • nyvkyplaza.jpg
 • nexans.jpg
 • nasobina.jpg
 • landysh.png

Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua