Юридическая компания Алексус
Главная Справочник Законодательство Закони України N 3185, 15.03.2010, Лист, Щодо Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств"

N 3185, 15.03.2010, Лист, Щодо Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств"

E-mail Печать PDF

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 15.03.2010 р. N 3185

16 грудня 2009 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств" (далі - Закон N 1720), крім пункту 4 розділу I цього Закону, яким внесено зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію) та який набирає чинності через три місяці з дня опублікування Закону, тобто 17 березня 2010 року.

У зв'язку із зазначеним вище надаємо роз'яснення по окремих нормах Закону N 1720.

1). Частина друга статті 8 Закону про реєстрацію доповнюється абзацом другим такого змісту:

"Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів має бути засвідчений відповідною посадовою особою та скріплений печаткою цієї юридичної особи або нотаріально засвідчений".

Отже, вимоги до оформлення документів, а саме, до реєстраційної картки та до заяви про втрату (заміну) документів, які подаються державному реєстратору для проведення певних реєстраційних дій, доповнено нормою, яка передбачає скріплення печаткою юридичної особи підпису посадової особи - заявника (печатка проставляється на останній сторінці реєстраційної картки, що подається заявником), та встановлює порядок оформлення реєстраційної картки, що подається державному реєстратору для проведення будь-яких реєстраційних дій, у разі втрати печатки юридичної особи, а саме, у цьому випадку підпис посадової особи - заявника має бути посвідчений нотаріально.

Звертаємо увагу, що дія зазначеної норми не поширюється на реєстраційні картки, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (реєстраційна картка форма N 1), та утвореної в результаті реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (реєстраційна картка форма N 2). У даному випадку відсутність печатки не пов'язана з її втратою і, таким чином, підпис посадової особи - заявника на реєстраційних картках форм N 1 та N 2 нотаріальному засвідченню не підлягає. Крім цього, зазначене пояснюється також тим, що згідно із законодавством дієздатність та правоздатність юридичної особи настає тільки після її державної реєстрації.

Додатково повідомляємо, що наказом Держкомпідприємництва від 26.11.2009 N 196 "Про затвердження Змін до Зразка заяви про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 16.12.2009 за N 1218/17234, затверджено зміни до Зразка заяви про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, затвердженого наказом Держкомпідприємництва від 09.06.2004 N 66 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.06.2004 за N 794/9393.

Зазначеними змінами також передбачено завірення підпису заявника печаткою, а у разі відсутності печатки - нотаріального засвідчення цього підпису.

2). Частина дев'ята статті 9 Закону про реєстрацію доповнюється новим абзацом такого змісту:

"довідку, видану органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи (фізичної особи - підприємця), про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію, якщо підставою для заміни свідоцтва є його втрата".

Отже, при заміні свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою крім документів, які визначені частиною дев'ятою статті 9 Закону про реєстрацію, обов'язково додається довідка, видана органом внутрішніх справ про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію. Спеціальної форми такої довідки не встановлено, тому довідка органів внутрішніх справ має відповідати формі, яка встановлена загальним діловодством цих органів.

3). Частина п'ятнадцята статті 9 Закону про реєстрацію викладена у новій редакції, яка встановлює новий порядок заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою. Заміна свідоцтва здійснюється протягом двох робочих днів з дня опублікування повідомлення про втрату свідоцтва про державну реєстрацію, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР) вноситься відповідний запис.

В зв'язку із зазначеним при заміні свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою перш за все до ЄДР має бути внесено запис про втрату свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Державному реєстратору для внесення запису до ЄДР подається заява встановленого зразка про заміну свідоцтва про державну реєстрацію; документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про втрату свідоцтва про державну реєстрацію та довідка, видана органами внутрішніх про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва.

В програмному забезпечені АРМу державного реєстратора буде реалізована можливість внесення запису про втрату свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, на підставі чого буде формуватися відповідне повідомлення в Бюлетені державної реєстрації.

Крім цього, в залежності від типу заміни свідоцтва буде передбачено проведення окремих реєстраційних дій, а саме, "Заміна свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи у зв'язку з пошкодженням", а також "Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з втратою" з можливістю друку свідоцтва про державну реєстрацію протягом двох робочих днів з дня опублікування повідомлення з автоматичним нагадуванням державному реєстратору про необхідність зазначеного друку.

4). Щодо внесення змін до статті 17 Закону про реєстрацію повідомляємо наступне.

Відомості про юридичну особу доповнюються новими відомостями про:

- органи управління юридичної особи (в АРМі державного реєстратора - текстове поле (відкрите для доповнення), в якому будуть зазначатися органи управління юридичної особи згідно зі статутом, в тому числі:

- вищий орган управління: загальні збори, конференція, ін.;

- виконавчий орган: правління (голова та члени правління), дирекція (голова та члени дирекції), директор, генеральний директор, ін.;

- наглядові органи: наглядова рада, спостережна рада, ін.

- дата обрання (призначення) керівника юридичної особи та осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

- дата та номер запису про втрату свідоцтва про державну реєстрацію;

- дата та номер запису про втрату оригіналів установчих документів;

- відкриття та закриття рахунків юридичної особи;

- накладення та зняття арештів на рахунки юридичних осіб та їх майно (у тому числі на закріплене за відокремленими підрозділами);

- відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб.

Перелік відомостей щодо фізичної особи - підприємця, які містяться в ЄДР, доповнюються відомостями про:

- відкриття та закриття рахунків фізичних осіб - підприємців у банках та інших фінансових установах;

- накладення та зняття арештів на рахунки та майно фізичних осіб - підприємців;

- відкриття виконавчого провадження щодо фізичних осіб - підприємців.

Відомості про відкриття та закриття рахунків юридичної особи та фізичної особи - підприємця, накладення та зняття арештів на рахунки та їх майно (у тому числі на закріплене за відокремленими підрозділами юридичної особи), відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців будуть надходити (передаватися) до ЄДР в порядку взаємообміну інформацією з відповідними державними органами. Ці відомості (крім відомостей про відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) є закритими, що встановлено змінами, внесеними Законом N 1720 до частини першої статті 20 Закону про реєстрацію.

5). Стаття 19 Закону про реєстрацію Законом N 1720 викладена у новій редакції та встановлює наступне.

5.1. З метою запобігання рейдерським захопленням підприємств частиною другою цієї статті встановлено, що у разі, якщо зміни до відомостей про юридичну особу пов'язані зі зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, перелік документів, які подаються державному реєстратору, доповнюється додатковим документом, а саме, примірником оригіналу або нотаріально засвідченої копії рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або завірену в установленому порядку копію розпорядчого документа про їх призначення.

Частиною третьою зазначеної статті встановлено, що у разі, якщо зміни до відомостей про юридичну особу пов'язані зі зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, перелік документів доповнюється додатковим документом, а саме, примірником оригіналу або нотаріально засвідченої копії рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яким встановлено такі обмеження.

При виконанні зазначених норм слід враховувати нижченаведене.

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості, зокрема, про органи управління і контролю, їх компетенцію.

Згідно зі статтями 41, 59, 60 Закону України "Про господарські товариства" питання утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства належить до виключної компетенції вищого органу управління товариства. Як вбачається із норми статті 41 зазначеного Закону, рішення загальних зборів товариства оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів.

Крім цього, відповідно до частин 4, 6 статті 65 Господарського кодексу України у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт). На сьогоднішній час законодавчим актом України, який регулює трудові відносини всіх працівників, є Кодекс законів про працю України.

Стаття 21 цього Кодексу розкриває поняття трудового договору. Так, трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язаний виконувати роботу, визначену цією угодою. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому, зокрема, строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови розірвання договору можуть встановлюватися угодою сторін.

Згідно зі статтею 24 Кодексу законів про працю укладення трудового договору оформлюється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Отже, документами, що підтверджують зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (із врахуванням положень статуту суб'єкта господарювання), можуть бути:

- протокол загальних зборів, що є рішенням уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб;

- наказ чи розпорядження власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

5.2. Частиною шостою вказаної статті встановлено підстави для залишення без розгляду документів, які подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, доповнені окремими позиціями, а саме:

- документи подані не за місцем проведення державної реєстрації;

- документи не відповідають вимогам, встановленим частинами першою - п'ятою статті 8 Закону про реєстрацію;

- документи подані не у повному обсязі;

- документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.

Також введена норма, що заявник може повторно звернутися до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення документів без розгляду.

5.3. Частиною одинадцятою зазначеної статті встановлено, що реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу має подаватися (надсилатися) щорічно протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації юридичної особи (тобто, встановлено той порядок, який існував до змін, що внесені Законом України від 16.03.2006 N 3575-IV). Враховуючи зазначене, повідомлення щодо необхідності подання юридичною особою державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу буде роздруковуватися у строки, визначені частинами одинадцятою - дванадцятою статті 19 Закону N 1720-VI, а саме, через рік плюс 1 місяць (місяць дається для подання картки про щорічне підтвердження), що настає за датою державної реєстрації юридичної особи.

Підстави для залишення без розгляду реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу аналогічні підставам, які визначені для залишення без розгляду документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу.

5.4. Частиною п'ятнадцятою зазначеної статті визначено, що у разі втрати оригіналів установчих документів засновники (учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа (частина п'ятнадцята статті 19 Закону N 1720-VI) подають:

- заяву про втрату оригіналів установчих документів встановленого зразка;

- документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;

- довідку, видану органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи, про реєстрацію заяви про втрату оригіналів установчих документів.

На даний час Держкомпідприємництво працює над внесенням змін до наказу Держкомпідприємництва від 09.06.2004 N 66, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.06.2004 за N 794/9393, з метою затвердження Зразка заяви про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи. До затвердження Зразка заява надається державному реєстратору у довільній формі.

Довідка органів внутрішніх справ має відповідати формі, яка встановлена загальним діловодством цих органів.

Підставами залишення без розгляду заяви про втрату оригіналів установчих документів є:

- оформлення заяви з порушенням вимог, встановлених частинами першою та другою статті 8 Закону про реєстрацію;

- документи, подані не у повному обсязі;

- до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.

6). До статті 29 Закону про реєстрацію внесені наступні зміни.

6.1. Пакет документів, що подається (надсилається) державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, доповнений документом, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів.

У зв'язку із зазначеним вище повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України в установчих документах суб'єкта господарювання повинні бути зазначені, зокрема, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень.

Згідно зі статтями 41, 59 Закону України "Про господарські товариства" питання внесення змін до статуту товариства відносяться до виключної компетенції повноважних загальних зборів цього товариства.

Крім цього, як вбачається зі статей 44, 58 зазначеного Закону, представники акціонерів (учасників) можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер (учасник) вправі в будь-який час замінити свого представника у вищому органі (загальних зборах учасників), повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства (інших учасників).

Отже, реалізація прав акціонера (учасника) щодо участі в управлінні цим товариством має відбуватися із додержанням норм чинного законодавства.

Звертаємо Вашу увагу на те, що чинним законодавством не встановлено вимог щодо порядку оформлення протоколу загальних зборів (крім норм Закону України "Про акціонерні товариства"), що на даний час використовується як елемент рейдерських захоплень підприємств.

З метою запобігання негативним явищам перелік документів, що подається (надсилається) державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, доповнений вимогою щодо подання документа, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, а саме, правомочність осіб, що приймають участь у загальних зборах, приймати рішення про внесення змін до установчих документів цієї юридичної особи.

Статтями 244, 245 ЦКУ передбачено представництво за довіреністю. Згідно з частиною першою статті 238 ЦКУ представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

Відповідно до статті 244 ЦКУ представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи.

З визначення довіреності як письмового документа, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами, випливає низка вимог до довіреності, наведених в роз'ясненнях Науково-практичного коментарю до ЦКУ, серед яких зазначається, що у довіреності має бути вказано обсяг повноважень, наданих представникові тим, кого представляють.

Отже, документами, що підтверджують правомочність представників засновників (учасників) юридичної особи щодо участі у зборах та прийняття рішення про внесення змін до установчих документів цієї юридичної особи, можуть бути оригінали або відповідним чином оформлені (в тому числі, нотаріально посвідчені) копії таких документів, зокрема:

а) якщо засновник (учасник) фізична особа - довіреність на представлення інтересів фізичної особи - засновника (учасника);

б) якщо засновник (учасник) юридична особа:

- рішення загальних зборів юридичної особи - засновника про прийняття відповідного рішення та надання повноважень особі щодо представлення інтересів від імені цієї юридичної особи - засновника на загальних зборах;

- довіреність, видана особі на представлення інтересів та прийняття відповідного рішення від імені юридичної особи - учасника (на підставі рішення загальних зборів юридичної особи - засновника);

- розпорядження, наказ юридичної особи або інший розпорядчий документ, що підтверджує повноваження особи на участь у загальних зборах та прийняття відповідного рішення (зокрема, для осіб публічного права);

в) судове рішення щодо надання повноважень особі представляти інтереси іншої фізичної особи - учасника або юридичної особи - учасника.

Крім того, таким документом може бути також протокол реєстрації для участі у загальних зборах, в якому зазначено перелік осіб, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, із визначенням кількості голосів кожного, та який (згідно із вимогами Закону України "Про господарські товариства") підписується головою та секретарем зборів.

Таким чином, при вирішенні питання щодо обов'язкового подання додаткового документа, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, слід враховувати, що питання має вирішуватися у кожному випадку окремо.

6.2. В пакеті документів, що подається (надсилається) державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, у разі втрати оригіналів установчих документів, документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів, замінений на копію опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів.

У зв'язку із зазначеним, при подачі документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, у разі втрати оригіналів установчих документів, перш за все заявник має виконати вимоги частини п'ятнадцятої статті 19 Закону про реєстрацію щодо опублікування відповідного повідомлення в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (Бюлетень державної реєстрації), після чого стане можливим надання державному реєстратору копії зазначеної публікації.

 

Заступник Голови

С. І. Третьяков

 

Обновлено ( 30.03.2010 15:49 )  
Наши партнеры и клиенты
 • nyvkyplaza.jpg
 • scm.png
 • malev.jpg
 • otp.png
 • FC.jpg
 • nasobina.jpg
 • krendel.png
 • socar.png
 • esta.png
 • nokia.jpg
 • kiyanka.jpg
 • chabanymiskbud.png
 • SEB.png
 • landysh.png
 • geneza.jpg
 • viasat.jpg
 • erste.jpg
 • VABank.png
 • daniel.jpg
 • irenbukur.jpg

Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua